Aplikace ELVAX

Aplikace ELVAX je uživatelská (grafická) nadstavba pro sledování a řízení regulátorů ¼ hodinového maxima. Patří do neustále se rozšiřující rodiny produktů systému SIR XP a SIR Xpert. Lze ji provozovat samostatně, nebo ji lze, díky modulárnímu řešení, jednoduše připojit (integrovat) k libovolné jiné aplikaci SIR XP, SIR Xpert a rozšířit tak možnosti Vašeho systému SIR.

Aplikace ELVAX

Technická charakteristika

Koncepce ELVAX je tvořena procesní částí (sběr dat, aktivní řízení spotřebiče aj.) a řídící, manažerskou částí (nastavení parametrů řízení, ruční ovládání aj.).

Procesní část tvoří řídicí jednotka (PLC) s maximálním počtem až 32 řízených spotřebičů. Řídicích jednotek může být instalováno více než jedna. Ke každé řídicí jednotce anebo skupině řídicích jednotek lze připojit HMI (Human Machine Interface). HMI umožní náhled na regulaci či změnu parametrů ve vámi vybraném PLC, například v případě nedostupnosti PC stanice. Manažerské řízení je standardně tvořeno PC stanicí, na které je spuštěna programová aplikace ELVAX.

 

Aplikace ELVAX

Možnost vzdáleného řízení, sledování je díky internetu součástí řešení. Uživatel má plnou kontrolu nad spotřebou elektrické energie. Dále má uživatel k dispozici cenná data pro plánování a plnění plánu spotřeby.

  • plánování odběrů energie
  • nastavení a popis řízených spotřebičů/zátěží
  • nastavení parametrů pro regulaci využití rezervované kapacity
  • přehled naměřených hodnot
  • záznam stavů v technologii (např. chod čerpadla, ruční řízení)
  • monitoring poruchových stavů
  • řízení podle dispečerských stupňů
  • online nápověda pro nalezení rychlé pomoci ovládání
  • možnost hlášení abnormálních stavů, událostí či poruch pomocí emailů, SMS správa uživatelů (přístupy, udělení oprávnění pro změnu nastavení)

 

  ZPĚT NA PŘEHLED ŘEŠENÍ