Měření a regulace

Neustále vzrůstající ceny energií kladou zvýšené nároky na kvalitu systému MaR. Naše společnost nabízí komplexní dodávku systému MaR pro celou budovu. Vzájemné provázání systému MaR pro řízení zdroje tepla, jednotlivé topné okruhy, zdroje chlazení, VZT jednotky, žaluziové systémy, měření intenzity osvětlení či hlídání otevření oken v jednotlivých místnostech je klíčové pro energetické úspory. Proto je důležité, aby při návrhu systému MaR bylo na všechny tyto aspekty pamatováno a jednotlivé systémy spolu uměly komunikovat. Často se stává, že jiný dodavatel zajistí žaluziový systém, jiný chladicí jednotky a další řízení kotelny nebo VZT a není přitom pamatováno na provázání jednotlivých systémů. Naše společnost navrhuje kompletní systém MaR pro celou budovu, kde bude dodán jednotný řídící systém pro všechny části MaR, který zajistí provoz budovy co nejhospodárněji.

Pro další analýzu spotřeb jednotlivých energií umožňuje systém odečítání a archivaci dat z jednotlivých měřičů energií. Jedná se o hlavní a podružné elektroměry, plynoměry, vodoměry či kalorimetry. Systém používá pro sběr dat moderní a spolehlivé sběrnice jako je M-Bus. Pro těžko přístupné měřiče je možné použít bezdrátové bateriové moduly.

 

  ZPĚT NA PŘEHLED ŘEŠENÍ