Městský energetický dispečink

Systém MED umožňuje správci městských objektů neustálý dohled nad veškerým technickým zabezpečením městských objektů. Správce tedy monitoruje v objektech chod vzduchotechnik, kotelen, chlazení a sledování spotřeb energií – elektrické, vody a plynu.

Monitorování je prováděno na dispečerském pracovišti, kde je systém instalován. Sem jsou stahována data ze všech monitorovaných objektů a následně vyhodnocována.

Městský energetický dispečink

Technická charakteristika

Systém MED vyhodnocuje data, která jsou dálkově přenášena ze všech monitorovaných zařízení. V uživatelsky příjemném prostředí pak vytváří přehledné statistiky spotřeb energií nebo prací jednotlivých zařízení.

Dálkově odebraná data z fakturačních měřidel jsou vyhodnocena pomocí datakoncentrátoru (vyhodnocovací jednotky) a přes internet jsou odeslána přihlášenému správci. Systém umožňuje i zpětné prohlížení historie.

Velkou výhodou pro uživatele je možnost přepočtu spotřeb energií jednotlivých objektů na finanční vyjádření. Dále díky dálkovému sběru dat odpadá nutnost fyzického odečítání jednotlivých měřidel a ruční vytváření statistik za všechny sledované objekty.

 

Kromě pasivního monitorování spotřeb a chodů jednotlivých zařízení nabízí systém možnost ručního řízení chodů zařízení a dále možnost automatizovaného řízení veřejného osvětlení. V neposlední řadě systém uživatele automaticky upozorňuje na poruchy jednotlivých zařízení.

Shrnutí výhod, které systém Městský energetický dispečink správcům městských objektů přináší:

 • propojení jednotlivých objektů přes internet
 • napojení na síť Městského úřadu – vytvoření dispečinku
 • monitorování spotřeb energetických veličin – elektrická energie, teplo, voda, chlad, plyn
 • přehled o odběru jednotlivých budov i jednotlivých spotřebičů
 • automatizované řízení veřejného osvětlení a světelných scén dle nastavených parametrů (intenzita, časové rozmezí)
 • přepočet spotřeby z fyzikálních na peněžní jednotky
 • možnost dálkového ovládání
 • možnost dálkové regulace odběru jednotlivých spotřebičů – v závislosti na aktuální teplotě, ročním období
 • dostupná historie spotřeb jednotlivých budov nebo spotřebičů → vyvození energetické náročnosti a kvality objektů
 • nahrazení stávajícího fyzického odečítání fakturačních měřidel
 • upozornění na nestandardní stavy (poruchy)
 • možnost upozornění na poruchy buď prostřednictvím internetu nebo SMS zprávou příslušné osobě
 • technický dozor vykonávaný společností EXAKT spol. s r.o.

 

  ZPĚT NA PŘEHLED ŘEŠENÍ