Řešení pro výzkumná pracoviště

Spolupráce s institucí zřízené za účelem výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Toto pracoviště se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí a vývoj nových prostředků využitelných v oblasti ochrany před chemickými, biologickými a radioaktivními látkami (CBRN látky).

Technická charakteristika

Řízení provozu z centrálního dispečinkového pracoviště s podporou místního ovládání technologických celků pomocí operátorských panelů. V rámci instituce se realizovaly a rozvíjejí tyto projekty:

  • řízení fyziologických pohybů robota
  • řízení a monitorování probíhajících testů v radioaktivním prostředí
  • monitorování procesu detoxikace a dekontaminace
  • řízení procesu neutralizace
  • řízení simulace reálného klimatu