Řízení osvětlení

Při rekonstrukci osvětlovací soustavy je v současné době samozřejmostí návrh LED osvětlení. Oproti starým zářivkám ze 70. let lze pouhou výměnou osvětlovací soustavy za moderní LED svítidla ušetřit až 65% nákladů za elektrickou energii.

Každá osvětlovací soustava musí být navržena jako předimenzovaná, aby svítidla i při postupném stárnutí dokázala dodávat minimální požadované množství světla dle normy ČSN EN 12464-1.

Na začátku své životnosti tedy svítidla pracují na vyšší výkon, než by bylo nutné, dochází ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií a zkracuje se životnost svítidel. Pokud jsou navíc ve výrobních halách/místnostech okna či světlíky může být výkon svítidel dále snížen dle přísvitu denního světla.

Zde se dostává ke slovu řídicí systém osvětlení, který umožní soustavu svítidel regulovat na konstantní hodnotu osvětlení odečítanou z čidel osvětlení umístěných v daném prostoru, svítidla nebudou muset být provozována na maximální výkon a dojde tak k prodloužení jejich životnosti a úspoře elektrické energie. Dále je možné sledovat stav jednotlivých svítidel, seskupovat je do virtuálních místností, nastavovat časové diagramy, ovládat osvětlení dle pohybových čidel, bezdrátových ovladačů atd. a tím uspořit další náklady za ovládání, servis a údržbu osvětlení.

Technická charakteristika

V současné době se pro inteligentní ovládání světel používá standard DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Sběrnice DALI je dvoudrátová a může mít libovolnou topologii. Nevyžaduje stíněný kabel, a proto může být vedena ve volných žílách napájecího kabelu použitého pro napájení svítidel. Není tak třeba přivádět ke svítidlům další kabel pro komunikaci. Používá se např. kabel CYKY-J 5x1,5, kde 3 žíly jsou použity pro napájení svítidel a zbylé 2 pro komunikaci. Na konci sběrnice DALI nesmí napětí poklesnou o více jak 2V, což odpovídá vzdálenosti 300 m pro průřez kabelu 1,5 mm2.

Na jednu DALI sběrnici je možné připojit až 64 svítidel, která komunikují s master jednotkou. Každé svítidlo má pak vlastní DALI adresu a lze s ním samostatně komunikovat. K jednomu řídicímu systému osvětlení lze připojit až 10 těchto master jednotek, tzn. ovládat až 640 DALI svítidel. Jednotlivé řídicí systémy lze mezi sebou propojovat ethernet sítí a ovládat tak teoreticky neomezený počet svítidel.

Svítidlo podporující komunikaci DALI má v sobě zabudován DALI předřadník, takové provedení svítidla je běžně k zakoupení u většiny výrobců svítidel.

 

V nejnovější specifikaci sběrnice DALI, která se nazývá také DALI2 je možné na tuto sběrnici připojit také snímače osvětlení, tlačítka a PIR snímače. Tím dojde k dalšímu minimalizování potřebné kabeláže. Počet připojených snímačů na jednu DALI sběrnici je dán především jejich proudovým odběrem, který v součtu nesmí překročit 200 mA.

Řídicí systém osvětlení navíc podporuje bezdrátové prvky standardu Enocean, což je bezbateriová technologie, která odesílá vícenásobné krátké telegramy, k jejichž odeslání potřebuje pouze velmi malé množství energie. Ke generování energie využívají vysílače elektrodynamické měniče energie nebo energii z fotovoltaických článků. Jsou tak naprosto bezúdržbové, protože neobsahují baterii, pouze bezúdržbový kapacitor. Mezi přednosti této technologie patří vysoký dosah bezdrátového signálu (30 metrů v budovách a 50 metrů ve výrobních halách) a spolehlivost, která je dána vysláním každého telegramu 3x. Tyto prvky lze použít např. pro instalaci tlačítek pro ovládání osvětlení bez potřeby tahání kabeláže, díky čemuž je také možné přidávat tlačítka i do již hotové instalace.

Řídicí systém osvětlení umožňuje seskupování libovolných svítidel do libovolných virtuálních místností, regulaci těchto místností na konstantní hladinu osvětlení, jejich spínání dle PIR čidel, tlačítek, časového diagramu (státní svátky, pracovní doba). Tvorba virtuálních místností je velmi výhodná ve výrobních halách, kde dochází ke změně dispozic. Zde je možné změnit pomocí virtuálních místností uspořádání světelných sekcí bez jakéhokoli zásahu do fyzického zapojení svítidel.

Řídicí systém osvětlení je zpravidla umístěn v rozvaděči, který napájí danou osvětlovací soustavu. Pomocí ethernet kabelu je možné jednotlivé řídicí systémy propojit mezi sebou, díky čemuž je možné např. spínat jedním tlačítkem sekce ovládané z různých rozvaděčů. Další možností je propojení pomocí protokolu Modbus TCP/IP do nadřazené SCADA aplikace, která může být umístěna v centrálním velínu, může na ní být vzdálený přístup přes internet i pomocí chytrých telefonů, tabletů atp. Tato aplikace umožní celkový přehled o osvětlení, jeho stavu a nastavení, poruchách jednotlivých svítidel a mnoho dalších funkcí.

 

  ZPĚT NA PŘEHLED ŘEŠENÍ