Řízení redundantního systému chlazení

Neustálé zvyšování hustoty ICT technologií se stále se zvyšujícím ztrátovým tepelným výkonem, soustředěných v objektech datových center, klade vysoké nároky nejen na technologické části výroby a distribuci chladiva, ale i na systémy, které tyto technologie monitorují a řídí. Vzhledem k nárokům na řídicí a regulační techniku se zpravidla jedná o vysoce sofistikovaná technická řešení, využívající nejmodernější technické a programové prostředky předních světových výrobců.

Technická charakteristika

Celková koncepce systému MaR musí být navržena tak, aby zohlednila základní parametry tříd serveroven a datových center pro zajištění redundance v požadované třídě TIER.

Každá kategorie TIER (I-IV) má specifické požadavky na dostupnost, spolehlivost, střední dobu mezi poruchami a další aspekty. Jelikož systém MaR zajišťuje řízení a monitorování chlazení, je nutné tento systém zpracovat tak, aby byla zajištěna potřebná redundance chlazení pro datové sály. Zejména je nutné vyloučit takzvaná kritická místa systému, jinak také SPOF (sigle point of failure), aby výpadek jednoho komponentu nezapříčinil výpadek celého systému chlazení a následně přehřátí datových sálů. Vyloučením těchto kritických míst dojde i k tomu, že většinu systémů bude možno servisovat za provozu. V neposlední řadě musí být věnována nemalá pozornost i možnosti ručního řízení, aby bylo možné řídit dodávku chladu i při výpadku části řídicího systému.

 

Základní charakteristika redundantních systémů

  • Redundantní napájení jak technologií, tak systému MaR
  • Redundance prvků (N, N+1, N+N)
  • Průměrná doba výpadku za rok (28hod u TIER I po 15min u TIER IV)
  • Vyloučení SPOF (single point of failure)

 

  ZPĚT NA PŘEHLED ŘEŠENÍ