Virtuální dispečink VIDIPREG

Virtuální dispečink VIDIPREG je programová aplikace umístěná na výkonném serveru, která vytváří propojení datových výstupů z řídících systémů, fakturačních měřidel průmyslových aplikací a systémů TZB s programovými moduly pro vizualizaci, archivaci a správu dat. Vizualizovaná a zpracovaná data jsou odesílána prostřednictvím internetu na uživatelem definované stanice PC, mobilní telefony či tablety ve formě technologických mnemoschemat, histogramů, bilančních tabulek, výstražných SMS zpráv a poruchových či stavových výpisů.

Virtuální dispečink VIDIPREG

Technická charakteristika

Virtuální dispečink pro energetiku VIDIPREG je softwarová aplikace, která je umístěna v cloudu (v internetu) na výkonném serveru v datovém centru. To umožňuje, že k jediné aplikaci je možné připojit obrovské množství klientů. Aplikace VIDIPREG obsahuje nejen moduly pro vizualizaci a moduly pro správu a archivaci dat, ale také moduly aplikací SIR XP v.8, ELVAX, které byly dříve instalovány zvlášť.

Dále je tato aplikace propojena s datovými výstupy z veškerých řídicích systémů a fakturačních měřidel sledovaných objektů. K aplikaci je možno propojit až několik stovek objektů, záleží však na jejich velikosti. Data, která aplikace průběžně nasává, zpracovává do vizualizovaných obrazovek. Takto připravené obrazovky čekají, až se majitel nebo správce objektu připojí přes internet ke svému virtuálnímu dispečinku. Podle charakteru dat a nastavení jsou data odesílána ve formě přehledových obrazovek, histogramů, bilančních tabulek či poruchových nebo stavových výpisů.

Vždy, když se uživatel ke svému dispečinku připojí, dostává aktuální data – aplikace je vytvořena v tzv. real-time režimu.

 

Virtuální dispečink VIDIPREG

Aplikace samotná umožňuje uživateli pouze pasivní monitorování dat na základě fakturačních měřidel (plynoměry, vodoměry, atd.). Pokud ovšem zákazník bude chtít využít systém VIDIPREG jako nadstavbu pro nějaký řídicí systém, tak si přikoupí určitý modul (hotely – SIR XP v.8, výrobní podniky – ELVAX, atd.) a může díky němu i regulovat nastavené parametry těchto řídicích systémů. Pokud se jedná o zákazníka, který již nějaký řídicí systém společnosti EXAKT spol. s r.o má, bude mu tento převeden do aplikace VIDIPREG.

Využívání virtuálního dispečinku VIDIPREG přináší oproti stávajícím pevným dispečerským stanicím uživatelům celou řadu výhod. První a naprosto klíčovou výhodou je nesrovnatelná pořizovací cena. Budování pevného dispečinku je z důvodu nákupu veškerého hardwarového vybavení pracoviště a nezbytných programových licencí k užívání vizualizačního prostředí velmi nákladné. Na druhé straně pořízení virtuálního dispečinku nevyžaduje koupi celé licence vizualizačního prostředí, neboť to je nahráno na virtuálním serveru a slouží všem uživatelům systému VIDIPREG. Uživatelé tím pádem platí pouze pronájem formou paušálu, jehož výše je nesrovnatelně nižší než pořizovací cena nové licence. Dále k využívání systému VIDIPREG není zapotřebí pořizování kompletních dispečerských pracovišť, ale lze jej sledovat z libovolného počítače připojeného k internetu. Kromě počítačů se lze k systému připojit i pomocí tabletů a „chytrých“ telefonů. To ocení zejména manažeři nebo majitelé objektů, kteří tak mohou na svém telefonu kdykoliv, a hlavně odkudkoliv, zkontrolovat stav objektu – majitelé a manažeři toho mohou využívat například v době dovolené, kdy stačí pouze připojení na internet a mají přesný přehled o dění v objektech. Také při jakýchkoliv jednáních se může manažerům hodit, že mohou své fungující podniky prezentovat svým potenciálním investorům okamžitě na svých telefonech, i přesto, že nemají právě k dispozici počítač.

Každý dispečink, aby splňoval svou monitorovací funkci a byl použit k včasnému řešení nastalých poruch, musí mít svého dispečera. U pevných dispečinků je naprosto dané, u kterého počítače dispečer sedí. Virtuální dispečink samozřejmě také hlídá dispečer na svém pracovišti, ale právě díky virtualitě se může místo vykonávání správy dispečinku z výjimečných důvodů přesouvat – např.: ze zdravotních důvodů může dispečer pár dní hlídat dispečink z domova. Z toho vyplývá, že virtuální dispečink s sebou přináší vysoký dispečerský komfort.

Další uživatelskou výhodou dispečinku VIDIPREG je, že veškeré aktualizace systému budou prováděny pracovníky společnosti automaticky. Klienti tak nemusejí stahovat a zdlouhavě instalovat žádné aktuální verze.

Dále oproti stávajícím dispečerským počítačům přináší VIDIPREG velkou bezpečnost pro všechna data. Veškerá data, která si systém z měřidel vytáhne, jsou v datových centrech několikrát zálohována – je tak prakticky nemožné, aby klient o svá data přišel.

V neposlední řadě je velkou výhodou systému i 24 hodinový odborný dohled, který je vykonáván pracovníky společnosti EXAKT spol. s r.o. Ten má zajistit upozornění na poruchu, pokud by ji dispečer sledovaného objektu evidentně nijak neřešil. Virtuální dispečink VIDIPREG tak má redundantní dohled (dohled vykonávaný společností EXAKT spol. s r.o., dispečer sledovaného objektu, popřípadě i majitel nebo manažer). To znamená, že je prakticky nemožné, aby jakákoliv zanedbaná porucha vyvolala v objektu rozsáhlejší havárii.

 

  ZPĚT NA PŘEHLED ŘEŠENÍ