O společnosti

Již od roku 1994 jsme prestižními dodavateli informačních a automatizovaných systémů. Svým klientům přinášíme komplexní řešení zcela přizpůsobené jejich potřebám a požadavkům, a to v oblastech elektro, řídicích systémů a měření a regulace.

Od založení společnosti v roce 1993 kontinuálně probíhá vývoj provozně energetického managementu pro víceúčelové budovy a areály. Svoji obchodní filosofii stavíme na trvalém monitorování světových trendů ve vývoji řídících systémů a jejich aplikaci v rámci svých služeb, spolupráci se specializovanými společnostmi a vědeckými týmy, maximálně flexibilním a vstřícném přístupu ke všem přáním a potřebám svých zákazníků jak z hlediska časového, tak při akceptaci požadavků na nestandardní řešení zakázky a využíváním vysoce kvalitních komponentů od renomovaných výrobců. Nedílnou součástí našich podnikatelských zásad je respektování všech pravidel poctivého podnikání vůči svým obchodním partnerům. Rozhodne-li se zákazník využít našich služeb, nesporně ocení vysokou kvalitu dodaných komponentů, provedených prací a služeb a profesionální přístup k obchodním partnerům.

 • profesionální přístup k řešení projektů
 • řešení odborně specifických zakázek
 • rozsáhlé odborné a profesní zkušenosti
 • spolupráce s renomovanými výrobci technologií
 • vlastní vývoj software
 • vývoj řídicích systémů
 • mezinárodní uznání v oboru aplikované elektrotechniky
 • vysoký kredit u obchodních partnerů

Kodex korektního podnikání

Naše společnost EXAKT spol. s r.o. bere patřičný ohled na zájmy zákazníků a jedná podle pravidel čestných obchodních, reklamních a marketingových zásad.

To znamená:

 • nepoužíváme zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy, které potenciálně způsobují riziko poškození našich zájmů zákazníků
 • nezveřejňujeme informace, které jsou potencionálně zavádějící, klamavé nebo nepoctivé
 • jednáme v souladu se všemi svými veřejnými sděleními, která se týkají obchodní politiky a postupů podniku při jeho transakcích se zákazníky
 • neklademe si jednostranně zvýhodňující smluvní podmínky
 • poskytujeme o osobě přesné, srozumitelné a snadno dostupné informace, umožňující přinejmenším:
  • pohotovou, snadnou a účinnou komunikaci se zákazníky
  • přiměřené a účinné řešení sporů, zejména vyřizování reklamací v zákonné nebo kratší lhůtě