Vybrané reference

Výrobní závody | Průmysl a energetika | Datová centra | Obchod a služby | Těžební a transportní technologie | Věda a výzkum | Energetika městských objektů

Výrobní závody

Blaník Aircraft CZ, s.r.o., hala Letňany

komplexní rekonstrukce elektro silnoproud:

 • výměna rozvodny NN
 • výměna siloproudých rozvodů

měření a regulace:

 • řízení osvětlení
 • řízení vzduchotechnik
 • řízení topení
 • řízení venkovních žaluzií

slaboproud:

 • výstavba nové datové sítě
 • vybudování zabezpečovacího systému

implementace Industry 4.0

 • centrální energetický a provozní systém pro optimalizaci energetické náročnosti provozu

Pražské služby a.s. hala Řepy

 • komplexní dodávka elektro - slaboproudy, silnoproud, veřejné osvětlení, EPS, EZS a MaR

Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

 • komplexní dodávka řídících systémů dopravy Al čepů
 • vytvoření programového vybavení pro řízení přesného přířezu Al čepů

Fermata Čelákovice

komplexní dodávka řídicího systému pro:

 • řízení strojoven vzduchotechniky
 • řízení mikroklimatu pro výrobu CD

SILON Tábor

programové vybavení pro jednotky chladu

Lear Corporation Czech s. r. o., Přeštice

komplexní řešení řízení strojovny katalytických spalovacích jednotek

 • operátorského pracoviště

Briklis Tábor

návrh a dodávky řídicích systémů pro:

 • řízení briketovacích lisů dřevního odpadu
 • sušárny dřevních derivátů

Drůbežárna Velká nad Vltavou

komplexní dodávka řídicího systému

 • řízení mikroklimatu v halách
 • řízení kotelny

Masokombinát Příbram

komplexní dodávky řídicího systému

 • řízení procesu vysoušení a pasterizace živočišných derivátů

Preciosa

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení dvou katalytických jednotek s el. ohřevem, odtah vzdušniny ze dvou výrobních linek
 • monitoring tlaku odtahované vzdušniny z výrobních linek

IAC Přeštice

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení odtahu vzdušniny, z 9 výrobních linek, do kontejnerových filtrů
 • regenerace filtrů spalováním v katalytické jednotce s el. ohřevem

BEA Lobendava

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení katalytické jednotky s el. ohřevem a odtahu vzdušniny

Spolchemie Kralupy nad Vltavou

programové vybavení řídicích systémů

 • úpravy v řízení katalytické jednotky s el. ohřevem
 • monitoring archivace teplot na katalytické jednotce

INVOS Svárov

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení katalytické jednotky s el. ohřevem a odtahu vzdušniny

MITAS Zlín

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení odtahu vzdušniny do kontejnerových filtrů
 • regenerace filtrů spalováním v katalytické jednotce s el. ohřevem

MITAS Praha

programové vybavení řídicích systémů

 • úpravy řízení odtahu vzdušniny do kontejnerových filtrů
 • regenerace filtrů spalováním v katalytické jednotce

US Steel Košice

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení jednotky RTO (regener. termická oxidace) s plynovým ohřevem a odtahu vzdušniny

Spolchemie Ústí nad Labem

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení katalytické jednotky s el. ohřevem a odtahu vzdušniny
 • řízení katalytické jednotky s el. ohřevem a odtahu vzdušniny

BEA Lobendava

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení katalytické jednotky s plyn. ohřevem a odtahu vzdušniny z výrobní haly

PRODEZ Otrokovice (DEZA)

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení katalytické jednotky s plyn. ohřevem a odtahu vzdušniny

LIRA Český Krumlov

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení jednotky RTO (regener. termická oxidace) tříkomorové s plynovým ohřevem a odtahu vzdušniny, filtrace vzdušniny v rotačním zeolitovém filtru s jeho regenerací
 • řízení dvou VZT a pomocných odtahových ventilátorů

Siemens kolej. vozidla Praha

programové vybavení řídicích systémů

 • úpravy řízení odtahu vzdušniny do kontejnerových filtrů
 • regenerace filtrů spalováním v katalytické jednotce

TEIKO Spytihněv

programové vybavení řídicích systémů

 • řízení jednotky RTO s plyn. ohřevem a odtahu vzdušniny
 • řízení dvou VZT

Průmysl a energetika  Zpět

VSŽ Košice (US Steel)

vypracování kompletního programového vybavení:

 • velínových pracovišť pro vizualizaci a řízení výroby tepla 4 x 50 t
 • pro monitorování a řízení turbíny včetně pomocných provozů
 • systém monitorování vlastní spotřeby elektrické energie

Teplárna Náchod

programové vybavení dispečerského pracoviště řízení

 • výroby tepla a výroby elektrické energie (2 turbíny)

Teplárna Dvůr Králové

zpracování projektové dokumentace

 • pro řídicí systém regulace výroby

Teplárna Strakonice

návrh technického řešení včetně komplexní dodávky

 • řídicího systému pro plnoautomatické řízení provoz zauhlování

Jaderná elektrárna Temelín

komplexní dodávka řídicího systému

 • regulace chladicí vody v rámci hlavní stanice chladu

Elekrárna Mělník

komplexní dodávka systému měření

 • energetický dispečink pro automatizovaný sběr dat fakturačních elektroměrů teplárny

KSK a.s.

komplexní dodávka řídicího systému

 • řízení vozových kalicích pecí a monokarbu, vybudování dispečerského pracoviště

Kovohutě Příbram a.s.

komplexní řešení energetického integrovaného systému

 • pro 11 výrobních a administrativních budov a systému nesoudobého vytápění
 • MaR kotelen, strojoven VZT a plynových infrazářičů v rámci technologie

NRG Kladno

komplexní technické řešení řídicího systému

 • odtahu škváry od kotlů s automatizovaným ukládáním do kontejnerů
 • Mobilní pyrolýzní jednotka s krakovací a dospalovací kolonou (český patent) technický návrh řídicího systému včetně zpracování prováděcího projektu

SD-DNT Březno

komplexní dodávka řídicího systému

 • řízení bojlerové stanice s dispečerským pracovištěm

ebm Česká republika s. r. o., Velké Poříčí

vytvoření programového vybavení řídicího systému na zneškodňování emisí styrenu z impregnace statorů včetně modifikace vzduchotechniky


CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit

rekonstrukce jednotky RTO


STROS Sedlčany

zpracování aplikačního SW včetně vizualizace

 

Datová centra Zpět

Datová centra C12 a C21 Škoda Auto Mladá Boleslav

systémové řešení včetně komplexní dodávky řídicích systémů

 • MaR chladicích zařízení a distribuce chladu s redundancí řídicích centrál pro dosažení vysokého stupně spolehlivosti dle norem TIER
 • systém požárního větrání sálů
 • vybudování velínového pracoviště s dálkovou správou po internetu
 • příprava chladící vody pro sály HPC

Datové centrum Česká pošta s. p. Praha

systémové řešení včetně komplexní dodávky řídicích systémů

 • MaR chladicích zařízení a distribuce chladu s redundancí řídicích centrál pro dosažení vysokého stupně spolehlivosti dle norem TIER

Datové centrum Telehouse CE COLO, a. s.

systémové řešení včetně komplexní dodávky řídicích systémů

 • MaR chladicích zařízení a distribuce chladu s redundancí řídicích centrál pro dosažení vysokého stupně spolehlivosti dle norem TIER
 • systém požárního větrání sálů
 • vybudování velínového pracoviště s dálkovou správou po internetu

Datové centrum Škoda Power s. r. o. Plzeň

systémové řešení včetně komplexní dodávky řídicích systémů

 • MaR chladicích zařízení a distribuce chladu s redundancí řídicích centrál pro dosažení vysokého stupně spolehlivosti dle norem TIER

 

Obchod a služby Zpět

Letiště Ruzyně

 • řízení klimatizace rozvoden NN a hasičské zbrojnice
 • systém dálkového plně automatizovaného sběhu dat z fakturačních měřidel

ČVUT Praha

návrh a vypracování programového vybavení pro řídicí systémy NN rozvodny a vlastní spotřeby elektrické energie

Státní tiskárna cenin Praha

kompletní dodávka řídicího systému

 • řízení vzduchotechnických strojoven
 • řízení topné soustavy

Administrativní a logistické centrum Jinočany

komplexní dodávka řídicího systému

 • řízení vzduchotechnických strojoven

Magistrát hl. města Prahy

komplexní řízení a regulace teploty a vlhkosti v krytech CO


Polyfunkční budova Kapa Příbram

řízení tepelné pohody v budově, regulace kotelen v historické budově


Nemocnice Příbram

návrh a vypracování programového vybavení pro:

 • strojovny VZT

Supermarket Spar (Céčko) Příbram

komplexní dodávka řídicího systému

 • řízení klimatu prodejny a skladů

Autosalon Škoda Rožmitál pod Třemšínem

řízení spotřeby tepla a elektrické energie


Autoservis Peugeot Příbram

řízení kotelny a vzduchotechniky


Poděbradka, Poděbrady

komplexní dodávka řídicího systému v režimu BOSP

 • řízení dvou parních kotlů včetně pomocných technologií
 • dispečerské pracoviště s dálkovou správou

Střední průmyslová škola Příbram

návrh a komplexní dodávka řídicího systému

 • systém IRC pro jednotlivé učebny ve třech školních budovách
 • řízení kotelny a strojoven vzduchotechniky

 

Těžební a transportní technologie Zpět

Krkonošské vápenky Kunčice (KVK), Kunčice nad Labem

komplexní dodávka monitorovacího sytému

 • monitoring nákladní lanové dráhy
 • řízení bezpečnostních okruhů

Kaolin Hlubany, a.s.

modernizace silových elektro rozvaděčů čerpacích stanic dle bezpečnostních standardů

 

Severočeské doly, Chomutov

SD-a. s. Doly Nástup Tušimice

komplexní dodávka řídicích systémů

 • poháněcích stanic pasových doprav o modernizace řídicího systému komplexu dopravních cest uhelného odtahu 3 (10 poháněcích stanic)
 • poháněcích stanic pasových doprav o modernizace řídicího systému skrývky (12 poháněcích stanic)
 • pracovních velkostrojů: velkorypadlo KU300/24, velkorypadlo SChRS4x15, zakladač zeminy ZP6800, zakladač zeminy ZPDH6300, HMGS DNT – skládkový stroj KS4000/3500
 • kvalitový dispečink HMGS DNT – řídicí a monitorovací systém monitorování množství a kvality uhlí na homogenizační
 • DNT-ZUL – řídicí systém pro čerpací stanice technologické vody

SD-a. s. Doly Bílina

komplexní dodávka řídicích systémů

 • čerpacích stanic důlních vod
 • rotační drtiče: drtič DSOH/23, skládkový stroj ÚSSK4

Mostecká uhelná, Most

komplexní dodávka řídicích a měřících systémů

 • vyhodnocení prokluzu poháněcího soustrojí rotačních drtičů
 • vyhodnocení oteplení ložiskových pánví koles
 • vyhodnocení prokluzu na dálkových pasových dopravách
 • vyhodnocení prokluzu při otáčení výložníku skládkových strojů
 • rekonstrukce skládkových systémů - skládkový stroj ÚSSK2

OAO „SODA“ Sterlitamak, Baškirská republika

technické řešení komplexního řídicího systémů pro:

 • řízení dopravních cest pro kontinuální zavážení vysokých pecí
 • řízení stoupavých dopravníků (Flexowel)
 • řízení stoupavého hadicového dopravníku
 • řízení přesuvných dopravníků
 • vyhodnocení vážních systémů na pasech
 • centrální dispečink pro celý technologický soubor

Českomoravský cement, Radotín (HeidelbergCement)

komplexní dodávka řídicích systémů včetně silnoproudu

 • řízení dálkové pasové dopravy vápenných směsí
 • komplexní řízení balících a paletizačních technologií

Krušnohorské strojírny, Komořany

komplexní dodávka řídicího a měřícího systému

 • řízení tepelných procesů kalicích pecí
 • řízení a vyhodnocení pro testovací stolici vagonových brzd

Holzim (Česko), pískovna Dobříň

 • řízení čerpací stanice technologické vody
 • komplexní technické řešení řízení technologických uzlů a intenzifikace lodní expedice písku (předprojektová studie)

TEKAZ, pískovna Dřenice

komplexní dodávka elektro části VN, NN a řídicího systému pro technologii těžby písku mokrou cestou

 • vibrační separátory
 • odstředivé separátory Cyklon
 • čerpací stanice technologických vod
 • transformační stanice 22/0,4kV
 • rozvodna NN 

Věda a výzkum Zpět

SÚJCHBO Kamenná

komplexní řešení včetně dodávky řídicích a monitorovacích systémů

 • centrální velín
  • zřízení nového řídicího centra pro řízení systémů technického zabezpečení laboratoří a hal pro velkoobjemové zkušebnictví
  • monitorování bezpečnostních funkcí technického zařízení laboratoří
  • monitorování technických a energetických médií
  • řízení centrálního sběru kontaminovaných vod z laboratoří včetně řízení jejich neutralizace
  • přesné řízení klimatu prostředí laboratorních pracovišť dle požadavků výzkumu
 • biochemická laboratoř
  • řízení fyziologických pohybů robota (manekýna) pro testování ochranných oděvů a obličejových masek na odolnost proti chemickým a bakteriologickým látkám
 • radonová komora
  • řízení a monitorování probíhajících testů v radioaktivním prostředí
 • vybudování komplexu řízení a ovládání centrální dekontaminace oplachových vod z testovacích hal
  • monitorování procesu detoxikace a dekontaminace
  • řízení procesu neutralizace
 • mobilní modulární laboratoř – komplexní vybavení systémy technického zabezpečení
  • klimatizace
  • detoxikace a dekontaminace
  • systém dálkového dozoru
 • tepelná komora
  • řízení simulace reálného klimatu
 • matematické modelování
  • model pro spektrální analýzu průchodu světla zornicemi ochranných masek
  • matematický model pro výpočet a simulaci průběhu difúze na membránách
  • programový modul pro zpracování sebraných dat z osobních dozimetrů pracovníků v prostředí zvýšené radiace

MEDTEC-VOP, spol. s r.o.

Analyticko dekontaminační modul chemické laboratoře

 • centrální řídicí systém

Energetika městských objektů Zpět

Kulturní dům Příbram

 • výměna řídicího systému pro vzduchotechniku a vytápění
 • dálkový sběr dat z měřičů kotelen a výměníkových stanic

Plavecký areál Hořovice

 • komplexní dodávka řídicího systému
 • řízení tepelného hospodářství a strojoven vzduchotechnik
 • dodávka MaR pro plynovou kotelnu

Městské kulturní centrum Na Plzeňce, Beroun

 • vypracování kompletní projektové dokumentace pro obnovu vytápění a vzduchotechniky
 • inženýring investičního záměru

Základní škola Domažlice

 • vypracování kompletní projektové dokumentace pro obnovu vytápění a vzduchotechniky

  Základní škola Wágnerka, Beroun

  • vypracování kompletní projektové dokumentace pro obnovu vytápění a vzduchotechniky