Služby

Po analýze stávající situace Vám připravíme technické řešení, zpracování projektové dokumentace, SW práce a následnou kompletní realizaci.

Projektování, konzultační a poradenská činnost

 • zpracování analytických studií
 • technické návrhy řešení automatizace technologických zařízení
 • zpracování projektových dokumentací
 • poskytování technických konzultací a poradenství v oblasti energetického inženýrství
 • zpracování konstrukčních návrhů pro centrály řídicích systémů
 • projekty kabelových souborů
 • projekty polní instrumentace včetně akčních členů

Programování

 • algoritmizace řídicích úloh
 • matematické modelování algoritmů řízení
 • datová (signálová) analýza
 • tvorba programových aplikací pro PLC v prostředí řídicích systémů
 • Tvorba programových aplikací vizualizačních systémů SCADA

Matematické modelování

 • grafické rozvahy mnemoschematických zobrazení řízení technologií s ohledem na ergonomii a logiku operativního ovládání pomocí obrazovek PC
 • vytváření matematických modelů v prostředí MatLab

V oblasti regulačních systémů poskytuje naše společnost svým klientům následující inženýrské služby:

Projektování, konzultační a poradenská činnost

 • zpracování analytických studií
 • technické návrhy řešení regulačních systémů
 • zpracování projektových dokumentací
 • poskytování technických konzultací a poradenství v oblasti energetického inženýrství
 • zpracování konstrukčních návrhů pro centrály řídicích systémů
 • projekty kabelových souborů
 • projekty polní instrumentace včetně akčních členů

Návrhy a komplexní dodávky systémů měření a regulace

 • integrace systémů VZT, ÚT, chlazení
 • řízení technologií wellness a balneo provozů
 • vzájemná systémová integrace

Vývoj vizualizačních aplikací pro operátorská a dispečerská pracoviště

 • návrh a programování interaktivních technologických mnemoschémat pro operátorské panely a dispečerské stanice PC
 • návrh datových rozhraní a komunikačních protokolů
 • nadstavbové bilanční a zákaznicky definované programové moduly
 • webové interaktivní aplikace pro dálkovou správu a ovládání systémových aplikací po internetu