h

Města a obce

Pro uvedené zakázky byly provedeny následující služby:

 • Analýzu procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Kompletní projektová dokumentace pro obnovu vytápění a vzduchotechniky.

Kulturní dům - Příbram

 • Výměna řídícího sytému pro vzduchotechniku a vytápění objektu.
 • Dálkový sběr dat z měřičů kotelen a výměníkových stanic.

Magistrát hl. města Prahy

 • Komplexní dodávka řídícího systému.
 • Řízení a regulace teploty a vlhkosti v krytech CO.

Plavecký areál - Hořovice

 • Komplexní dodávka řídícího systému.
 • Dodávka MaR pro plynovou kotelnu.

Městské kulturní centrum na Plzeňce - Beroun

 • Inženýring investičního záměru.

Základní škola Wagnerka - Beroun

 • Inženýring investičního záměru.

Základní škola - Domažlice

 • Inženýring investičního záměru.
Rozšířená realita a internet věcí

Rozšířená realita a internet věcí

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj...

Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...