h

Výrobní haly

Blaník Aircraft CZ s. r. o. – Praha

 • Projektová a předprojektová příprava.
 • Implementace Industry 4.0.
 • Monitoring technologických zařízení.
 • Centrální energetický a provozní systém pro optimalizaci energetické náročnosti provozu.
 • Měření a regulace – řízení osvětlení, vzduchotechnik, topení, venkovních žaluzií.
 • Výstavba nové datové sítě.
 • Kompletní slaboproudé instalace.
 • Elektroinstalace v prostorách haly.
 • Dodávka silnoproudých rozvodů, osvětlení, solárních systémů.
 • Výměna rozvodny NN, výměna silnoproudých rozvodů.

Kovohutě nástupnická a. s. – Příbram

 • Projektová a předprojektová příprava.
 • Komplexní řešení energetického integrovaného systému pro 11 výrobních a administrativních budov.
 • Aplikační software pro spalovací pec.
 • Regulace vytápění v halách.
 • Systém nesoudobého vytápění.
 • MaR ovládání VZT jednotek a vytápění v prostorách
 • MaR kotelen, strojoven VZT a plynových infrazářičů.

SÚJCHBO v. v. i. – Milín, Kamenná

 • Projektová a předprojektová příprava.
 • Monitorování bezpečnostních a energetických médií.
 • Řízení centrálního sběru kontaminovaných vod z laboratoří.
 • Zřízení nového řídícího centra pro řízení systémů technického zabezpečení laboratoří a hal.
 • Hala V. napojení sběrných, ovládacích, bezpečnostních, havarijních a kamerových systémů, včetně systému MaR do centrálního velínu haly III.
 • Hala V. komplexní dodávka MaR a CCTV.
 • Dekontaminační hala Vypracování návrhu datové infrastruktury centrálního velínu a provázání do sítě LAN a internetu.
 • Dekontaminační hala Datové napojení technologií VZT a systému ovládání těsnících dveří haly.
 • Dekontaminační hala Zpracování algoritmů řízení dekontaminace a neutralizace

Pražské služby a. s. – Praha

 • Elektrické instalace v prostoru haly a vrátnice.
 • Komplexní dodávka elektro – slaboproud, silnoproud, veřejné osvětlení, EPS, EZS a MaR.
Rozšířená realita a internet věcí

Rozšířená realita a internet věcí

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj...

Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...