h

Naše cesta sdílenou realitou


15. srpen 2022

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?

V současné době je český pracovní trh sycen potenciálními pracovníky ze zahraničí. Jejich zařazení do pracovního procesu je často velice obtížné a jejich zaškolování vyžaduje kvalifikovaného mentora a množství simulačních pomůcek. Tento způsob zaškolování je nákladný a často nevede k optimálnímu výsledku.

Efektivním řešením této situace je využití aplikace sdílené reality (SR). Společnost EXAKT spol. s r.o proto vyvinula vlastní systém pro tvorbu zákaznických aplikací.

Zákaznická aplikace obsahuje vybavení pracoviště komponenty SR s výkonnou programovou nadstavbou, která dokáže nahradit školitele tím, že na pracovní plochu zobrazuje pokyny pro jednotlivé úkony, a následně kontroluje jejich správné provedení. Během jednotlivých kroků, se pracovníkovi zobrazují i schémata a reálná zobrazení kompletovaných částí přímo v prostoru pracovní plochy, nebo na podružných displejích v rámci zorného pole pracovníka.

Variabilita systému umožňuje jeho přizpůsobení, dle Vámi vyráběného produktu a pracovního prostoru např.:

 • Kabelové svazky
 • Montáž a kontrola mechanických sestav strojních zařízení
 • Kompletace a kontrola blistrových balení apod.

Možnosti systému:

 • Školení
 • Podpora
 • Kontrola
 • Analýza

Výhody zavedení systému vedoucí k vysoké efektivitě:

 • Úspora času a nervy školitele
 • Vytvoření správných pracovních návyků
 • Kvalitní odborná příprava pracovníka
 • Doložitelnost kvality provedených sestav
 • Zařízení také poskytuje podklady pro audit výrobku.

Naše cesta sdílenou realitou

Další články

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Letošní rok slavíme 30. výročí založení naší společnosti. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři dekády rozvíjet v oblasti pr...

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...