h

Naše cesta sdílenou realitou


15. srpen 2022

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?

V současné době je český pracovní trh sycen potenciálními pracovníky ze zahraničí. Jejich zařazení do pracovního procesu je často velice obtížné a jejich zaškolování vyžaduje kvalifikovaného mentora a množství simulačních pomůcek. Tento způsob zaškolování je nákladný a často nevede k optimálnímu výsledku.

Efektivním řešením této situace je využití aplikace sdílené reality (SR). Společnost EXAKT spol. s r.o proto vyvinula vlastní systém pro tvorbu zákaznických aplikací.

Zákaznická aplikace obsahuje vybavení pracoviště komponenty SR s výkonnou programovou nadstavbou, která dokáže nahradit školitele tím, že na pracovní plochu zobrazuje pokyny pro jednotlivé úkony, a následně kontroluje jejich správné provedení. Během jednotlivých kroků, se pracovníkovi zobrazují i schémata a reálná zobrazení kompletovaných částí přímo v prostoru pracovní plochy, nebo na podružných displejích v rámci zorného pole pracovníka.

Variabilita systému umožňuje jeho přizpůsobení, dle Vámi vyráběného produktu a pracovního prostoru např.:

 • Kabelové svazky
 • Montáž a kontrola mechanických sestav strojních zařízení
 • Kompletace a kontrola blistrových balení apod.

Možnosti systému:

 • Školení
 • Podpora
 • Kontrola
 • Analýza

Výhody zavedení systému vedoucí k vysoké efektivitě:

 • Úspora času a nervy školitele
 • Vytvoření správných pracovních návyků
 • Kvalitní odborná příprava pracovníka
 • Doložitelnost kvality provedených sestav
 • Zařízení také poskytuje podklady pro audit výrobku.

Naše cesta sdílenou realitou

Další články

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness

Současná nepříznivá situace negativně působí na výrobní podniky a v krajních případech je nutí k ukončení své činnosti. Pojďme společně zanalyzovat Vaše výrobní procesy a najít možnost, jak snížit ...