h

O nás

Společnost EXAKT spol. s r. o. patří již od roku 1994 mezi prestižní dodavatele inženýrských služeb v oblasti informačních a automatizovaných systémů řízení v tuzemsku i v zahraničí. Rozhodující aktivitou společnosti je vývoj, projektování, programování a komplexní dodávky řídících, regulačních a informačních systémů včetně jejich vzájemné integrace a inženýrské činnosti v investiční výstavbě.

Základní principy společnosti EXAKT spol. s r.o.

 • profesionální přístup k řešení projektů
 • řešení odborně specifických zakázek
 • rozsáhlé odborné a profesní zkušenosti
 • spolupráce s renomovanými výrobci technologií
 • vlastní vývoj SW
 • vývoj řídicích systémů
 • využívání prvků a principů Industry 4.0
 • mezinárodní uznání v oboru aplikované elektrotechniky
 • vysoký kredit u obchodních partnerů
 • Předprojektová fáze
 • Projektová fáze
 • Realizace
 • Provoz

Analýza stávajícího stavu
Studie proveditelnosti
Studie koncepční
Investiční záměr

Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace pro stavební řízení
Zadávací dokumentace
Dokumentace pro provedení stavby
Hardware and Software design specification

Dodavatelská dokumentace
Plán organizace výstavby
Dokumentace pro uvedení do provozu
Dokumentace pro užívání stavby
Technický dozor
Autorský dozor
Software
Oživení a zkoušky
Zajištění dodávek

Servis
Dálková správa a monitoring
Aktualizace provozní dokumentace
Analýza provozu
Studie optimalizační
Provozní vylepšení

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Letošní rok slavíme 30. výročí založení naší společnosti. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři dekády rozvíjet v oblasti pr...

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Naše cesta sdílenou realitou

Naše cesta sdílenou realitou

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?