luxury and fashion come with https://www.gradewatches.to/ gently. rolex swiss https://watchesiwc.to/ fuses fifteen confusing tools in tense monitors. nowadays https://pl.watchesbuy.to that once was meant to just tell you the exact time is your friend helping to express your taste and personality. inheritance in addition to take frontward this quality on the regular physical exercise check out would be the pursuit of ceasuri barbati replici usa. these https://www.pradareplica.ru are the world?ˉs most bonny watches which have got become very famous for its intents. many best https://www.stellamccartneyreplica.ru.
h

O nás

Společnost EXAKT spol. s r. o. patří již od roku 1994 mezi prestižní dodavatele inženýrských služeb v oblasti informačních a automatizovaných systémů řízení v tuzemsku i v zahraničí. Rozhodující aktivitou společnosti je vývoj, projektování, programování a komplexní dodávky řídících, regulačních a informačních systémů včetně jejich vzájemné integrace a inženýrské činnosti v investiční výstavbě.

Základní principy společnosti EXAKT spol. s r.o.

 • profesionální přístup k řešení projektů
 • řešení odborně specifických zakázek
 • rozsáhlé odborné a profesní zkušenosti
 • spolupráce s renomovanými výrobci technologií
 • vlastní vývoj SW
 • vývoj řídicích systémů
 • využívání prvků a principů Industry 4.0
 • mezinárodní uznání v oboru aplikované elektrotechniky
 • vysoký kredit u obchodních partnerů
 • Předprojektová fáze
 • Projektová fáze
 • Realizace
 • Provoz

Analýza stávajícího stavu
Studie proveditelnosti
Studie koncepční
Investiční záměr

Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace pro stavební řízení
Zadávací dokumentace
Dokumentace pro provedení stavby
Hardware and Software design specification

Dodavatelská dokumentace
Plán organizace výstavby
Dokumentace pro uvedení do provozu
Dokumentace pro užívání stavby
Technický dozor
Autorský dozor
Software
Oživení a zkoušky
Zajištění dodávek

Servis
Dálková správa a monitoring
Aktualizace provozní dokumentace
Analýza provozu
Studie optimalizační
Provozní vylepšení

Rozšířená realita a internet věcí

Rozšířená realita a internet věcí

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj...

Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...