h

Průmysl

České štěrkopísky spol. s r.o. - pískovna Dřenice - Cheb

 • Návrh celkové koncepce plnoautomatického řízení celého provozu těžby písku včetně silnoproudých rozvodů a rozvodny NN.
 • Vypracování projektových dokumentací
 • Vypracování programových aplikací pro řídicí systém Allen-Bradley.
 • Komplexní dodávka elektročástí technologií včetně rozvodny s velínem.
 • Zprovoznění celého automatizovaného provozu.
 • Komplexní dodávka elektro části VN, NN a řídicího systému pro technologii těžby písku mokrou cestou.
 • Vibrační separátory.
 • Odstředivé separátory Cyklon.
 • Čerpací stanice technologických vod.
 • Transformační stanice 22/0,4kV.
 • Rozvodna NN.

CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Pískovna Dobříň

 • Zpracování předprojektových studií technologické i elektročásti.
 • komplexní technické řešení řízení technologických uzlů a intenzifikace lodní expedice písku (předprojektová studie).
 • Zpracování technického řešení pro intenzifikaci lodní dopravy písku.
 • Automatizovaný systém nakládky lodí.
 • Řízení čerpací stanice technologické vody.

Severočeské doly, a.s. - Doly Nástup Tušimice

 • Komplexní dodávka řídicích systémů poháněcích stanic pasových doprav:
  • modernizace řídicího systému komplexu dopravních cest
  • uhelného odtahu 3 (10 poháněcích stanic),
  • modernizace řídicího systému skrývky (12 poháněcích stanic).
 • Komplexní dodávka řídicích systémů pracovních velkostrojů:
  • velkorypadlo KU300/24,
  • velkorypadlo SChRS4x15,
  • zakladač zeminy ZP6800,
  • zakladač zeminy ZPDH6300,
  • HMGS DNT – skládkový stroj KS4000/3500,
  • kvalitový dispečink HMGS DNT – řídící a monitorovací systém monitorování množství a kvality uhlí na homogenizační skládce.
 • DNT-ZUL – řídicí systém pro čerpací stanice technologické vody

Českomoravský cement, a.s. - Závod Radotín

 • Projektová a předprojektová příprava.
 • Komplexní dodávka automatického řízení a silnoproudu dálkové pasové dopravy vápenných směsí.
 • Komplexní dodávka automatického řízení a silnoproudu balících a paletizačních technologií.
 • Zprovoznění celého plně automatického provozu.

Severočeské doly, a.s. - Doly Bílina

 • Komplexní dodávka řídicích systémů čerpacích stanic důlních vod.
 • Komplexní dodávka řídicích systémů rotační drtiče:
  • drtič DSOH/23 – radiové ovládání pojedu drtiče včetně komplexního řízení technologie,
  • skládkový stroj ÚSSK4.

Mostecká uhelná a.s. - Most

 • Komplexní dodávka řídících a měřících systémů:
  • vyhodnocení prokluzu poháněcího soustrojí rotačních drtičů,
  • vyhodnocení oteplení ložiskových pánví koles,
  • vyhodnocení prokluzu na dálkových pasových dopravách,
  • vyhodnocení prokluzu při otáčení výložníku skládkových strojů,
  • rekonstrukce skládkových systémů-skládkový stroj ÚSSK2.

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. – Kunčice nad Labem

 • Návrh redundantního systému přenosu a vyhodnocení bezpečnostních prvků lanové dráhy.
 • Komplexní dodávka monitorovacího sytému lanové dráhy.
 • Zpracování bilančních informací o množství převezeného materiálu z lomu do vápenky.

Kaolin Hlubany, a. s. – Podbořany

 • Modernizace elektro a řídicích systémů.
 • Modernizace elektrických rozvodů včetně rozvaděčů a rozšíření řídicího systému OPTIPA pro transport a sušení kaolinu.
 • Modernizace silových rozvaděčů pro čerpací stanice a rozplav kaolinu.
 • Modernizace rozvaděčů etapa II.B – Bavárie + kalovky.
 • Aktualizace modernizace rozvaděčů etapa III – Vstřikovky + Mape 100.
EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Naše cesta sdílenou realitou

Naše cesta sdílenou realitou

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness

Současná nepříznivá situace negativně působí na výrobní podniky a v krajních případech je nutí k ukončení své činnosti. Pojďme společně zanalyzovat Vaše výrobní procesy a najít možnost, jak snížit ...