h

Průmysl

České štěrkopísky spol. s r.o. - pískovna Dřenice - Cheb

 • Návrh celkové koncepce plnoautomatického řízení celého provozu těžby písku včetně silnoproudých rozvodů a rozvodny NN.
 • Vypracování projektových dokumentací
 • Vypracování programových aplikací pro řídicí systém Allen-Bradley.
 • Komplexní dodávka elektročástí technologií včetně rozvodny s velínem.
 • Zprovoznění celého automatizovaného provozu.
 • Komplexní dodávka elektro části VN, NN a řídicího systému pro technologii těžby písku mokrou cestou.
 • Vibrační separátory.
 • Odstředivé separátory Cyklon.
 • Čerpací stanice technologických vod.
 • Transformační stanice 22/0,4kV.
 • Rozvodna NN.

CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Pískovna Dobříň

 • Zpracování předprojektových studií technologické i elektročásti.
 • komplexní technické řešení řízení technologických uzlů a intenzifikace lodní expedice písku (předprojektová studie).
 • Zpracování technického řešení pro intenzifikaci lodní dopravy písku.
 • Automatizovaný systém nakládky lodí.
 • Řízení čerpací stanice technologické vody.

Severočeské doly, a.s. - Doly Nástup Tušimice

 • Komplexní dodávka řídicích systémů poháněcích stanic pasových doprav:
  • modernizace řídicího systému komplexu dopravních cest
  • uhelného odtahu 3 (10 poháněcích stanic),
  • modernizace řídicího systému skrývky (12 poháněcích stanic).
 • Komplexní dodávka řídicích systémů pracovních velkostrojů:
  • velkorypadlo KU300/24,
  • velkorypadlo SChRS4x15,
  • zakladač zeminy ZP6800,
  • zakladač zeminy ZPDH6300,
  • HMGS DNT – skládkový stroj KS4000/3500,
  • kvalitový dispečink HMGS DNT – řídící a monitorovací systém monitorování množství a kvality uhlí na homogenizační skládce.
 • DNT-ZUL – řídicí systém pro čerpací stanice technologické vody

Českomoravský cement, a.s. - Závod Radotín

 • Projektová a předprojektová příprava.
 • Komplexní dodávka automatického řízení a silnoproudu dálkové pasové dopravy vápenných směsí.
 • Komplexní dodávka automatického řízení a silnoproudu balících a paletizačních technologií.
 • Zprovoznění celého plně automatického provozu.

Severočeské doly, a.s. - Doly Bílina

 • Komplexní dodávka řídicích systémů čerpacích stanic důlních vod.
 • Komplexní dodávka řídicích systémů rotační drtiče:
  • drtič DSOH/23 – radiové ovládání pojedu drtiče včetně komplexního řízení technologie,
  • skládkový stroj ÚSSK4.

Mostecká uhelná a.s. - Most

 • Komplexní dodávka řídících a měřících systémů:
  • vyhodnocení prokluzu poháněcího soustrojí rotačních drtičů,
  • vyhodnocení oteplení ložiskových pánví koles,
  • vyhodnocení prokluzu na dálkových pasových dopravách,
  • vyhodnocení prokluzu při otáčení výložníku skládkových strojů,
  • rekonstrukce skládkových systémů-skládkový stroj ÚSSK2.

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. – Kunčice nad Labem

 • Návrh redundantního systému přenosu a vyhodnocení bezpečnostních prvků lanové dráhy.
 • Komplexní dodávka monitorovacího sytému lanové dráhy.
 • Zpracování bilančních informací o množství převezeného materiálu z lomu do vápenky.

Kaolin Hlubany, a. s. – Podbořany

 • Modernizace elektro a řídicích systémů.
 • Modernizace elektrických rozvodů včetně rozvaděčů a rozšíření řídicího systému OPTIPA pro transport a sušení kaolinu.
 • Modernizace silových rozvaděčů pro čerpací stanice a rozplav kaolinu.
 • Modernizace rozvaděčů etapa II.B – Bavárie + kalovky.
 • Aktualizace modernizace rozvaděčů etapa III – Vstřikovky + Mape 100.
Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Letošní rok slavíme 30. výročí založení naší společnosti. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři dekády rozvíjet v oblasti pr...

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Naše cesta sdílenou realitou

Naše cesta sdílenou realitou

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?