h

Věda a výzkum

SÚJCHBO, v.v.i. Kamenná

Centrální velín

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorba software.
 • Velínové pracoviště pro zajištění bezpečnosti výzkumných pracovníků v testovacích halách a mobilních laboratořích.
 • Řízení centrálního systému dekontaminace a vzduchotechnik.
 • Sledování funkcí systémů technického zabezpečení.
 • Vizualizace probíhajících testů.

Biochemická laboratoř

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Řízení fyziologických pohybů robota (manekýna) pro testování odolnosti ochranných oděvů a obličejových masek proti chemickým a bakteriologickým látkám.

Radonová komora

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Řízení a monitorování probíhajících testů v radioaktivním prostředí.
 • Napojení na centrální velín.

Matematické modelování

 • Model pro spektrální analýzu průchodu světla zornicemi ochranných masek.
 • Matematický model pro výpočet a simulaci průběhu difúze na membránách.
 • Programový modul pro zpracování sebraných dat z osobních dozimetrů pracovníků v prostředí zvýšené radiace.

 

Vyhodnocovací jednotka odběru plynné báze

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Vývoj a dodávka měřící aparatury s možností sledování několika zdrojů plynné báze.
 • Vizualizace a archivace naměřených dat s výstupem do datových sítí výzkumných pracovišť a laboratoří.

Mobilní modulární laboratoř

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Komplexní vybavení systémy technického zabezpečení klimatizace, detoxikace a dekontaminace.
 • Napojení na centrální velín.

Dekontaminační stanice

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Komplexní řízení a ovládání centrální dekontaminace vod z testovacích hal.
 • Monitorování procesů detoxikace, dekontaminace a následné řízení procesů neutralizace.
 • Napojení na centrální velín.
EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Naše cesta sdílenou realitou

Naše cesta sdílenou realitou

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness

Současná nepříznivá situace negativně působí na výrobní podniky a v krajních případech je nutí k ukončení své činnosti. Pojďme společně zanalyzovat Vaše výrobní procesy a najít možnost, jak snížit ...