h

Věda a výzkum

SÚJCHBO, v.v.i. Kamenná

Centrální velín

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorba software.
 • Velínové pracoviště pro zajištění bezpečnosti výzkumných pracovníků v testovacích halách a mobilních laboratořích.
 • Řízení centrálního systému dekontaminace a vzduchotechnik.
 • Sledování funkcí systémů technického zabezpečení.
 • Vizualizace probíhajících testů.

Biochemická laboratoř

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Řízení fyziologických pohybů robota (manekýna) pro testování odolnosti ochranných oděvů a obličejových masek proti chemickým a bakteriologickým látkám.

Radonová komora

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Řízení a monitorování probíhajících testů v radioaktivním prostředí.
 • Napojení na centrální velín.

Matematické modelování

 • Model pro spektrální analýzu průchodu světla zornicemi ochranných masek.
 • Matematický model pro výpočet a simulaci průběhu difúze na membránách.
 • Programový modul pro zpracování sebraných dat z osobních dozimetrů pracovníků v prostředí zvýšené radiace.

 

Vyhodnocovací jednotka odběru plynné báze

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Vývoj a dodávka měřící aparatury s možností sledování několika zdrojů plynné báze.
 • Vizualizace a archivace naměřených dat s výstupem do datových sítí výzkumných pracovišť a laboratoří.

Mobilní modulární laboratoř

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Komplexní vybavení systémy technického zabezpečení klimatizace, detoxikace a dekontaminace.
 • Napojení na centrální velín.

Dekontaminační stanice

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Komplexní řízení a ovládání centrální dekontaminace vod z testovacích hal.
 • Monitorování procesů detoxikace, dekontaminace a následné řízení procesů neutralizace.
 • Napojení na centrální velín.
Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Letošní rok slavíme 30. výročí založení naší společnosti. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři dekády rozvíjet v oblasti pr...

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Naše cesta sdílenou realitou

Naše cesta sdílenou realitou

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?