h

Věda a výzkum

SÚJCHBO, v.v.i. Kamenná

Centrální velín

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorba software.
 • Velínové pracoviště pro zajištění bezpečnosti výzkumných pracovníků v testovacích halách a mobilních laboratořích.
 • Řízení centrálního systému dekontaminace a vzduchotechnik.
 • Sledování funkcí systémů technického zabezpečení.
 • Vizualizace probíhajících testů.

Biochemická laboratoř

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Řízení fyziologických pohybů robota (manekýna) pro testování odolnosti ochranných oděvů a obličejových masek proti chemickým a bakteriologickým látkám.

Radonová komora

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Řízení a monitorování probíhajících testů v radioaktivním prostředí.
 • Napojení na centrální velín.

Matematické modelování

 • Model pro spektrální analýzu průchodu světla zornicemi ochranných masek.
 • Matematický model pro výpočet a simulaci průběhu difúze na membránách.
 • Programový modul pro zpracování sebraných dat z osobních dozimetrů pracovníků v prostředí zvýšené radiace.

 

Vyhodnocovací jednotka odběru plynné báze

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Vývoj a dodávka měřící aparatury s možností sledování několika zdrojů plynné báze.
 • Vizualizace a archivace naměřených dat s výstupem do datových sítí výzkumných pracovišť a laboratoří.

Mobilní modulární laboratoř

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Komplexní vybavení systémy technického zabezpečení klimatizace, detoxikace a dekontaminace.
 • Napojení na centrální velín.

Dekontaminační stanice

 • Analýza procesu.
 • Návrh systémového řešení.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Tvorbu software.
 • Komplexní řízení a ovládání centrální dekontaminace vod z testovacích hal.
 • Monitorování procesů detoxikace, dekontaminace a následné řízení procesů neutralizace.
 • Napojení na centrální velín.
Rozšířená realita a internet věcí

Rozšířená realita a internet věcí

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj...

Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...