Služby

Po analýze stávající situace Vám připravíme technické řešení, zpracování projektové dokumentace, SW práce a následnou komplexní realizaci.

Zaměřujeme se především na oblast:

 • měření a regulace
 • chlazení datacenter
 • implementace prvků Industry 4.0
 • automatizace báňských provozů

V těchto oborech našim zákazníkům nabízíme služby:

 • Projektování, konzultační a poradenská činnost
 • zpracování analytických studií
 • technické návrhy řešení automatizace technologických zařízení
 • zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP, DPS
 • poskytování technických konzultací a poradenství v oblasti energetického inženýrství
 • zpracování konstrukčních návrhů pro centrály řídicích systémů
 • projekty kabelových souborů
 • projekty polní instrumentace včetně akčních členů
 • Programování
 • algoritmizace řídicích úloh
 • matematické modelování algoritmů řízení
 • datová (signálová) analýza
 • tvorba programových aplikací pro PLC v prostředí řídicích systémů
 • tvorba programových aplikací vizualizačních systémů SCADA

V oblasti regulačních systémů poskytuje naše společnost svým klientům následující inženýrské služby:

 • návrhy a komplexní dodávky systémů měření a regulace
 • integrace systémů VZT, ÚT, chlazení
 • řízení technologií wellness a balneo provozů
 • vzájemná systémová integrace
 • Vývoj vizualizačních aplikací pro operátorská a dispečerská pracoviště
 • návrh a programování interaktivních technologických mnemoschémat pro operátorské panely a dispečerské stanice PC
 • návrh datových rozhraní a komunikačních protokolů
 • nadstavbové bilanční a zákaznicky definované programové moduly
 • webové interaktivní aplikace pro dálkovou správu a ovládání systémových aplikací po internetu

Ostatní služby:

 • stavební práce
 • dodávka stavebních prací
 • zajištění stavebních přípomocí
 • zakázkový 3D tisk
 • tisk z materiálu PLA a ABS do maximální velikosti 25x21x21 cm
 • tisk z dodaného návrhu ve formátu *.stl
 • možnost vytvoření návrhu dle zadání klienta
Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...

Jsme Zelená firma

Jsme Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciál...