h

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Ing. Petr Maršík
16. listopad 2021

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení, je doba po kterou zařízení vyrábí kvalitní výrobky. Disponibilní čas zařízení je doba, po kterou může dané zařízení vyrábět výrobky.

OEE = se vyjadřuje ukazateli: Dostupnost x Výkon x Kvalita x (100 %)

Dostupnost = vyjádřena poměrem skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby.

Výkon = skutečné vyrobené množství / teoreticky vyrobené normované množství.

Kvalita = Celkové množství kvalitních kusů / celkové množství všech výrobků.

Čím víc se výsledek blíží 100%, tím je zařízení využíváno efektivněji. Důležitým aspektem ke správnému výpočtu, je kvalitní sběr dat. Toto samozřejmě nejspolehlivěji zajistí automatický sběr dat, který je nezávisle na lidské činiteli, snímá a ukládá informace. Sledování OEE je součástí Smart Factory a společnost EXAKT® spol. s r.o. Tato řešení na bázi principů Industry 4.0 nabízí a realizuje.

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Další články

Rozšířená realita a internet věcí

Rozšířená realita a internet věcí

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj...

Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...