h

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Ing. Petr Maršík
16. listopad 2021

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení, je doba po kterou zařízení vyrábí kvalitní výrobky. Disponibilní čas zařízení je doba, po kterou může dané zařízení vyrábět výrobky.

OEE = se vyjadřuje ukazateli: Dostupnost x Výkon x Kvalita x (100 %)

Dostupnost = vyjádřena poměrem skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby.

Výkon = skutečné vyrobené množství / teoreticky vyrobené normované množství.

Kvalita = Celkové množství kvalitních kusů / celkové množství všech výrobků.

Čím víc se výsledek blíží 100%, tím je zařízení využíváno efektivněji. Důležitým aspektem ke správnému výpočtu, je kvalitní sběr dat. Toto samozřejmě nejspolehlivěji zajistí automatický sběr dat, který je nezávisle na lidské činiteli, snímá a ukládá informace. Sledování OEE je součástí Smart Factory a společnost EXAKT® spol. s r.o. Tato řešení na bázi principů Industry 4.0 nabízí a realizuje.

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Další články

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Letošní rok slavíme 30. výročí založení naší společnosti. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři dekády rozvíjet v oblasti pr...

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...