h

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Ing. Petr Maršík
16. listopad 2021

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení, je doba po kterou zařízení vyrábí kvalitní výrobky. Disponibilní čas zařízení je doba, po kterou může dané zařízení vyrábět výrobky.

OEE = se vyjadřuje ukazateli: Dostupnost x Výkon x Kvalita x (100 %)

Dostupnost = vyjádřena poměrem skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby.

Výkon = skutečné vyrobené množství / teoreticky vyrobené normované množství.

Kvalita = Celkové množství kvalitních kusů / celkové množství všech výrobků.

Čím víc se výsledek blíží 100%, tím je zařízení využíváno efektivněji. Důležitým aspektem ke správnému výpočtu, je kvalitní sběr dat. Toto samozřejmě nejspolehlivěji zajistí automatický sběr dat, který je nezávisle na lidské činiteli, snímá a ukládá informace. Sledování OEE je součástí Smart Factory a společnost EXAKT® spol. s r.o. Tato řešení na bázi principů Industry 4.0 nabízí a realizuje.

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Další články

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...

Naše cesta sdílenou realitou

Naše cesta sdílenou realitou

Řešíte nedostatek montážních pracovníků, nestíháte kontrolovat kvalitu montáže nebo nemáte čas přeškolovat pracovníky na montáž a kompletaci nových výrobků?