h

Rozšířená realita a internet věcí


4. únor 2022

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj informace a to přímo v místě jejich vzniku. Jedná se tedy o další decentralizaci řízení, kdy se možnost ovládání a sledování probíhajících procesů přesunuje přímo do tohoto procesu.

AR využívá různých technických prostředků od projektorů, přes mobilní telefony a tablety až po nositelnou elektroniku ve formě chytrých brýlí.

Spojení těchto komponent Industry 4.0, poskytuje výhodu v zajištění informací jak pro provozní zaměstnance, tak pro pracovníky údržby a to jak při zajištění oprav, tak i optimalizace chodu zařízení. Pracovník má vždy aktuální informace o dějích, které v zařízení probíhají a může je ihned ovlivnit.

Je nutné u použití AR a IoT zmínit, že stále probíhá vývoj prostředků, které jsou v těchto oblastech využívané a do budoucna je možné očekávat zejména zvýšení přenášeného množství dat a to i díky většího využívání IoT přímo výrobci zařízení, které zvýší množství informací poskytovaných přímo technologií.

Díky zajištění informací přímo v provozu vzniká výrazná úspora času při výměnách, nastavování nebo opravách zařízení a tím i k ekonomickým úsporám.

Společnost EXAKT® spol. s r.o. sleduje tento rozvoj a zapojuje prostředky AR i IoT do svých projektů.

Rozšířená realita a internet věcí

Další články

Rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné ...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...