h

Rozšířená realita

Ing. Petr Maršík
10. říjen 2021

Rozšířená realita nebo také Augmented Reality (AR), dnes vstupuje do všech oborů lidské činnosti. Jedná se o doplnění z reálného světa o další informace ze světa virtuálního a to jak pomocí nositelné elektroniky, tak pomocí běžné elektroniky, která je již známa dlouhá léta jako úspěšný pomocník v průmyslu, od notebooků, přes operátorská pracoviště až po mobilní telefony. Pro své současné i budoucí zákazníky, společnost EXAKT® spol. s r.o., se řešeními v této oblasti zabývá, v rámci zaměření na využívání principů INDUSTRY 4.0.

AR napomáhá prolnout a přiblížit výrobním zaměstnancům podklady k výrobě, řešení nestandartních situací. Pomocí AR vstupuje digitální svět do světa reálného a naopak. Systémy umožňují přenesení reálného světa do virtuální podoby a po případném doplnění ve virtuálním světě, přenesení a zobrazení pomocí různých výstupních zařízení do reálného světa.

Rozšířená realita

Další články

Rozšířená realita a internet věcí

Rozšířená realita a internet věcí

V současné době, dochází v rámci Průmyslu 4.0 k vzájemnému propojování jednotlivých jeho komponent. Rozšířená realita (AR), nám tak umožňuje plně vstoupit do světa internet věcí (IoT) a získávat z něj...

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

OEE (Overall equipment effectiveness) - Celková efektivnost zařízení

Tato hodnota poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení, nebo výrobních celků. Výpočet OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení, kde užitečný čas zařízení...