h

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení / Overall Equipment Effectiveness


3. srpen 2022

Současná nepříznivá situace negativně působí na výrobní podniky a v krajních případech je nutí k ukončení své činnosti. Pojďme společně zanalyzovat Vaše výrobní procesy a najít možnost, jak snížit provozní náklady.

 

Nabízíme implementaci sledovacího a řídicího systému, který výrazně pomůže Vaši výrobu zefektivnit.

Nabízí manažerům výroby komplexní pohled na výrobní procesy a pomáhá odhalit kritická místa – úzká hrdla, která plynulý výrobní proces brzdí.

·         Proč vznikají zbytečné prostoje výroby?

·         Proč dochází ke vzniku vadných kusů?

 Co s Vaší výrobou umíme?

1.     Řízení osvětlení + TZB.
        Efektivní řízení osvětlení výrobních prostor dle hygienických norem. Řízení ostatních provozních parametrů (teplota, vlhkost) dle požadovaných parametrů a norem.

2.     Řízení výrobních procesů.

3.     Sledování prvků výroby:

                    a.     dostupnost / avaibility – čas, kdy výrobní zařízení skutečně vyrábí

                    b.    výkon / performance – rychlost výroby při dostupnosti výrobních zařízení

                    c.     kvalita / quality – poměr kvalitních výrobků a zmetků

4.     Monitoring energií.
        Vyjádření v měrných jednotkách i ve finančních vyjádření.

5.     Sledování stavu strojů.

6.     Sledování vstupních artiklů.

7.     Sledování kvality výrobků.

8.     Možnosti kontroly.
        Průběžná kontrola, výstupní kontrola.

9.     Monitoring výrobní linky.
        Možnost vložení PDF k zobrazení na řídicím panelu.

10.   Nastavení údržby.
        Úklid, pravidelné úkony, servisní kontroly.

11.   Sledování prostojů.
        Důvody odstávek, poruch.

12.   Generování reportů.

13.   Logování operátorů pomocí RFID čipů.
        Integrace do docházkového systému.

 Veškeré řízení probíhá přes dispečerské pracoviště (prostřednictvím vizualizace).

 Zefektivněte svůj provoz s námi. Víme jak!

Sledování a řízení efektivity výrobních zařízení  / Overall Equipment Effectiveness

Další články

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Již 30 let jsme Vašimi spolehlivými partnery

Letošní rok slavíme 30. výročí založení naší společnosti. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli za poslední tři dekády rozvíjet v oblasti pr...

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

EXAKT® spol. s r.o. Silver Partnerem společnosti Loxone

Těší nás, že systém Loxone, který se stal standardem inteligentních budov, dnes získáte i u společnosti EXAKT® spol. s r.o.  Byt, dům, kancelář, hotel, průmyslové objekty tam se stará Loxone o kontrol...